KEMER BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kemer Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Kemer Belediye BaşkanıNecati Topaloğlu başkanlığında yapıldı.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerini bilgilendiren Belediye BaşkanıTopaloğlu, pandemi dolayısıyla mart ve nisan aylarında gönderilen genelge ile meclis toplantılarının yapılamadığını hatırlatarak, daha sonraki genelge ile koronavirüse karşı alınan tedbirlerle olağan meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Topaloğlu, bu süreçte belediye olarak günlük yaklaşık 4 bin 200 maske ürettiklerini kaydetti.

Tasarruf yapmadan bir yere gelinemeyeceğinin altını çizen Topaloğlu, “Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır. Uzun zamandır Beldibi mahallesinin imar planı yoktu. 2500’lik, 1000’lik ve 5000’lik planları askıya çıktı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müdürleri ile sıkı bir görüşme sonucu planlar askıya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah itirazlar bittikten sonra 18 uygulamasına geçilir ve Beldibi hak ettiği hizmeti almaya başlar.” dedi.

Topaloğlu, belediyenin Lise caddesinde ve Kuzdere mahallesindeki kapalı pazar yeri ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendirerek, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nın da halkın hizmetine açıldığını aktardı.

2019 yılı gelir ve giderlerini inceleyen Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporlarla ilgili Meclis bilgilendirildi.

Belediyeye Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan şartsız araç bağışının Trafik Tescil ve Devir işlemlerini yürütmek üzere personel görevlendirilmesi konusunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Encümen üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda, İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.

2019 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, belediyenorm kadrosunda yapılacak değişikliğin görüşülmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi bütçe içi işletmesi olan Kemer Belediyesi Sosyal ve İktisadi Tesisler İşletmesinde uygulanan fiyat tarifesinde değişiklik yapılması ve yeni satışa sunulan ürünler ile WC içinde fiyat belirlenmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Mülkiyeti belediyeye ait Arslanbucak Mahallesi 245 Ada 1 parsel üzerinde bulunan Spor Kompleksinin kira süresi oy çokluğu ile belirlenerek kira süresi 10 yıl olarak kabul edildi.

Kemer Arslanbucak Mahallesi  401 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan “Park alanı”nın bir  kısmının plandeğişikliği  yapılarak “Pazar Yeri”  olarak değiştirilmesi ve imar planında yeşil alan  dengesini korumak amacıyla mülkiyeti  belediyeye ait “Konut Alanı”nda bulunan Arslanbucak  Mahallesi 269 ada 02 parsel ile 269 ada 07 parselde  “Park  alanı” düzenlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul dildi.

Kemer Merkez Mahallesi Zeki Tuncer Botanik parkının içinde bir bölümün Tropik Kelebek Tema Parkıolarak Yap-İşlet- Devret modeli ile kiraya verilmesi konusu ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konusunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Mimari Estetik Komisyonu kurulması hakkındaki yönetmelikte yapılacak değişiklerin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Merkez Mahallesinde yapılan bisiklet yolu uygulaması sonucu daralan yollarda araç geçişleri zorlaşmış olduğundan, Deniz Caddesinin krokide (Antalya istikameti gidiş yönünde) belirtilen istikamet yönünde tek yön olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve 2019 yılı Belediye Başkanlığı Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Müdürlüklerarasıbütçe aktarması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken, belediyenin davaya konu olmuş Vergi, Resim ve Harçlar dışında kalan ve tahsiline imkan bulunmayan alacaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin “k” fıkrası ve yine aynı Kanununun 18.maddesinin “h” fıkrası gereğince görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Belediyesınırları içerisinde konut alanlarında ticaret yapılmaması ile ilgili alınan Meclis kararına istinaden vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için bazı sektörlere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenebilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Belediyenin gelirleri arasında yer alan katı ve evsel atık ücretlerinin ikinci taksitinin alınmaması ve pandemi nedeniyle belediyenin kira aldığı iş yerlerinden kira alınmamasının değerlendirilmesi önergeleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Kemer’in turizmi için Almanya pazarının destinasyona dönüştürülmesi ve Kemer’i Almanya’da daha güçlü konumlandırmak için her yıl Mayıs ayında Türk-Alman Dostluk Haftası düzenlenmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmin duayenlerinden Hüseyin Baraner, önerge ile mecliste bir konuşma yaparak, Kemer’de Almanya pazarının canlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kemer’de kurulan giyim pazarına giriş için başvuran kişilerin sayısının yeniden görüşülmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyesi Hasan Ali Acar’ın Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyeliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı birliği üye seçilmesinden dolayı yeniden üye seçimi yapılması oy birliği ile kabul edildi ve meclis üyesi Emrah Ayhan yapılan gizli oyla yeni olarak belirlendi. 

Bir sonraki meclis toplantısı 1 Temmuz Çarşamba saat 14.00 olarak belirlendi.

deneme

deneme

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*